Hos PropTech Energy och våra dotterbolag får du arbeta och utvecklas inom ny teknik och driftoptimering. Som en del av vår koncern får du kollegor som är lösningsfokuserade, och som brinner för digitala och energibesparande verktyg som skapar nytta både för kund och medarbetare. 

Nära kunden

Vi jobbar långsiktigt och nära varje kund, vilket gör att du får vara med och se resultatet av de förbättringar vi åstadkommit tillsammans. 

Möjlighet att utvecklas

I en bransch som skyndar långsamt är PropTech Energy bolaget som ständigt hittar nya vägar och vinnande idéer. Våra medarbetare har tillsammans en bred och djup kunskap och expertis, men har också alla möjligheter att utvecklas inom olika områden. 

Del av kunskapscentrum

PropTech Energy ska vara ett kunskapscentrum för energieffektiva lösningar och digitalisering av fastigheter. Genom nya förvärv som kompletterar vår kunskap och expertis leder vi utvecklingen av hållbara fastigheter. 

Trygg ägare

PropTech Energy är en stabil och trygg ägare med en stark gemensam företagskultur för samtliga bolag. Vi värnar om våra medarbetare och prioriterar den sociala hållbarheten lika högt som den ekonomiska och ekologiska.