För att ytterligare stärka erbjudandet inom energieffektivisering och tekniska lösningar, ansluter nu Peter Lindström till Proptech Energys dotterbolag. Han blir affärsområdeschef inom energi och automation, som är en ny tjänst. 

– Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner har fullt fokus på energifrågan, och har insett vikten av att jobba långsiktigt tillsammans med kunderna. Det var främst det som lockade mig, säger Peter Lindström. 

Är med under hela processen
Rollen som affärsområdeschef inom energi och automation innebär att Peter Lindström arbetar övergripande med att utveckla Ömangruppens och Axcells arbetssätt. Men även att skapa nya samarbeten och säkerställa att bolagen har all kompetens som behövs för att möta nya krav och möjligheter inom energisektorn. 

– Min upplevelse är att vi idag ligger i framkant när det gäller hela den process som gör att en fastighet minskar sin energianvändning. Vi finns helt enkelt med kunderna hela vägen och det ska vi fortsätta göra, säger Peter Lindström. 

– Det handlar inte minst om de tekniska fastighetslösningar som finns, som gör att vi kan styra användningen, analysera data, hitta avvikelser och ge förslag på åtgärder, fortsätter han. 

“Lockar allt fler"
Peter Lindström kommer närmast från Vasakronan, där han varit teknikområdeschef och energistrateg. Han har lång erfarenhet inom energieffektivisering och har arbetat med stora fastigheter såsom Läppstiftet och Arkaden i Göteborg. 

– Energifrågan är ett område där alla är vinnare. Därför är det så utvecklande att få jobba med den. För den enskilde fastighetsägaren innebär det en stor besparing på sikt, när man börjar arbeta med olika energiåtgärder. Och samtidigt är energiomställningen helt nödvändig för samhället och planeten i stort. Jag märker också att allt fler lockas till den här sektorn, eftersom man får vara med och göra skillnad.

 

Kontakta oss för mer information och intervjuer.